15 سنبله 1397, 16:38 کابل
  • زندانیان سیاسی بحرینی در آستانه اعدام

سازمان حقوق بشری «ریپریوReprieve» مستقر در لندن روز گذشته (5 سپتامبر) اعلام کرد 21 بحرینی در آستانه اعدام هستند. این سازمان حقوق بشری با بیان اینکه اغلب این افراد از زندانیان سیاسی هستند، از مقام های بحرینی خواست فوراً اجرای حکم اعدام آنها را متوقف کنند.

«غفلت» رسانه ها، «سکوت» قدرت ها و «برجسته شدن» بحرانهایی نظیر سوریه، یمن و عراق به فرصت مهمی برای رژیم آل خلیفه تبدیل شد تا در این فضا روش های خشن امنیتی خود را علیه شهروندان عادی، اما منتقد وضعیت جاری، فعالان سیاسی و حقوقی و رهبران مذهبی به کار گیرد. این فضا و اقدام های آل خلیفه بیش از همه مصداق اظهار نظر «گراهام فولر» است که مسلمانان بحرین، مسلمان فراموش شده هستند.
خشونت آل خلیفه علیه گروهها، اقشار و طبقه های مختلف مردم بحرین به اشکال مختلف اعمال می شود که بازداشت و زندانی کردن از جمله این اشکال است. سازمان آمریکایی دموکراسی و حقوق بشر، شمار زندانیان سیاسی در بحرین را چهار هزار نفر اعلام کرده است. زندانیان سیاسی با شیوه های مختلف مورد شکنجه قرار می گیرند که بازداشت طولانی مدت بدون محاکمه، اتهامات جعلی، شکنجه فیزیکی و روانی در زندان و اعتراف گیری تحت شکنجه از موارد مهم خشونت علیه این زندانیان است. بر اساس گزارش سازمان آمریکایی دموکراسی و حقوق بشر که آوریل 2018 منتشر شد، بیش از یک هزار مورد نقض حقوق زندانیان سیاسی، مدنی و حقوقی در زندان های آل خلیفه رخ داده که این موارد توسط این سازمان مستندسازی شده است.
رژیم آل خلیفه برای بازداشت زندانیان سیاسی، راهبرد «اتهام سازی دروغین» را در پیش گرفته است و اتهام هایی نظیر تشکیل هسته های تروریستی و جاسوسی برای کشورهای دیگر را به این زندانیان وارد می کند و آنها را تحت شکنجه قرار می دهد. جمعیت اسلامی الوفاق در ژوئن گذشته اعلام کرد از آغاز انقلاب مردمی در بحرین در سال 2011 تا کنون بیش از 5 هزار و یکصد نفر در زندان های آل خلیفه تحت شکنجه قرار گرفتند.
اکنون شماری از زندانیان سیاسی در زندان های بحرین در آستانه اعدام قرار دارند، در حالی که بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری «ریپریو» برخی از زندانیان سیاسی تحت شکنجه مجبور به اعتراف های دروغین شدند و دادگاه آل خلیفه نیز با استناد به این اعتراف ها حکم اعدام آنها را صادر کرده است.
نکته مهم این است که جسارت رژیم آل خلیفه در اعمال شدیدترین خشونت ها به خصوص اعدام علیه فعالان بحرینی، بدون حمایت قدرت های جهانی امکان پذیر نیست. «حسین عبدالله»، مدیر اجرایی سازمان آمریکایی دموکراسی و حقوق بشر در این خصوص تاکید کرد که: «یک چتر حمایت سیاسی از نقض حقوق زندانیان در بحرین وجود دارد. آمریکا و بریتانیا این چتر حمایتی را ایجاد کرده اند زیرا ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین قرار دارد و بریتانیایی ها نیز می خواهند با ایجاد پایگاهی نظامی در بندر سلمان در بحرین جای پایی برای خود در خلیج فارس پیدا کنند.» در سایه همین حمایت های آمریکا و بریتانیا است که رژیم آل خلیفه حتی از ورود ناظران و نمایندگان سازمان ها و نهادهای حقوق بشری به بحرین جلوگیری می کند.

کامنت