20 سنبله 1397, 15:40 کابل
  • آغاز تدابیر امنیتی در ایالت سند پاکستان به مناسبت ماه محرم

به مناسبت آغاز ماه محرم، تدابیر شدیدی  امنیتی از امروز در ایالت سند در جنوب پاکستان به اجرا گذاشته شد. 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، "سیدمرادعلی شاه" سروزیرایالت سند پاکستان ازاستقرار نظامیان و تدابیر شدید امنیتی برای امنیت مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام  در شهرهای این ایالت از جمله کراچی مرکزو حیدرآباد، خبرداد.

مردم مسلمان پاکستان در ایام ماه محرم همه ساله  با شور و حرارات وصف ناشدنی در ایالت های مختلف این کشور به عزاداری برای امام حسین علیه السلام و یاران باوفای آن حضرت می پردازند.

کامنت