21 سنبله 1397, 08:39 کابل
  • پایان رایزنی های ایران،روسیه و ترکیه درباره سوریه

دومین دور رایزنی های ایران،روسیه و ترکیه در روند صلح سوریه امروز سه شنبه با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه درباره کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو برگزار شد.

چهار روز پس از برگزاری موفق نشست سران روند آستانه در تهران و تاکید رئیسان جمهوری ایران،روسیه و ترکیه بر تداوم همکاری برای کمک به فرایند سیاسی حل بحران سوریه و تسهیل شکل گیری کمیته قانون اساسی این کشور، روز سه‌شنبه دومین دور رایزنی های "جابری انصاری" رئیس هیات ایرانی، "الکساندر لاورنتیف"،  مذاکره کننده روسی و "سدات اونال" نماینده ترکیه در روند صلح سوریه با «دی میستورا» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه درباره کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو برگزار شد.
به گزارش رادیو دری، در نشست ژنو آخرین وضعیت پیشرفت در فرایند سیاسی حل و فصل بحران سوریه با تمرکز بر تشکیل کمیته قانون اساسی بررسی شد.
در مذاکرات ژنو بر سوری- سوری بودن فرایند سیاسی و ضرورت حفظ حاکمیت ملی یکپارچه سوریه،تنظیم متناسب ترکیب اعضای کمیته قانون اساسی به نحوی که برای طرفهای مختلف قابل پذیرش و در عین حال مبتنی بر واقعیتهای موجود در صحنه سوریه باشد،جزئیات مرتبط با کمیته قانون اساسی و تنظیم ترتیبات مربوط به قانون اساسی سوریه با توجه به حساسیت موضوعات و تبعات بحران چند ساله این کشور تاکید شد.

تگ

کامنت