• کمبود ویتامین دی عامل شایع ترین بیماری دنیا
    کمبود ویتامین دی عامل شایع ترین بیماری دنیا

عامل اصلی ایجاد سرگیجه در اغلب موارد مربوط به کمبود ویتامین دی، خستگی و افسردگی است و بهتر است این بیماری شایع را از ابتدا با ریز شدن روی این موارد مورد بررسی قرار داد.

حمید جلیل‌وند ادیولوژیست‌ اظهار کرد: سرگیجه یکی از بیماری‌های شایع در بین مردم دنیا محسوب می‌شود که علت‌های مختلفی در بروز آن نقش دارند.

وی بیان کرد: سرگیجه در اثر عفونت و بروز مشکل در گوش داخلی ایجاد می‌شود زیرا اندام‌های تعادلی و مرکز کنترل بدن در کنار قسمت داخلی گوش قرار گرفته است.

 جلیل‌وند با بیان اینکه‌ سیستم تعادلی و کنترل بدن تحت عنوان سیستم دهلیزی در کنار گوش داخلی است، ادامه داد: اگر ذراتی‌ که مثل بلور‌های نمک بر روی سلول‌های دهلیزی قرار دارد در اثر بروز اتفاقی تکان بخورد، باعث ایجاد سرگیجه در افراد می‌شود.

وی تاکید کرد: یک ادیولو‌ژیست با انجام آزمایش‌هایی مانند "وی ‌ان‌ جی" حرکات چشم را در حالت‌های مختلف ارزیابی می‌کند و با استفاده از این تست و همچنین حرکات چشم متوجه گیر کردن ذرات می‌شود.

 جلیل‌وند با اشاره به اینکه سیستم دهلیزی به چشم متصل بوده و هر اتفاقی که برای این سیستم بیو‌فتد در چشم نمایان می‌شود، افزود:استرس، افسردگی، گرفتن رژیم‌های سخت، کمبود ویتامین دی و بستری طولانی مدت سبب بروز سرگیجه در افراد می‌شود.

تگ

21 عقرب 1396, 17:26 کابل
کامنت