10 دلو 1396, 18:47 کابل
  • هوش مصنوعی زمان مرگ را پیش گویی می کند/چه وقت زندگی من به پایان می رسد ؟
    هوش مصنوعی زمان مرگ را پیش گویی می کند/چه وقت زندگی من به پایان می رسد ؟

پیش بینی زمان مرگ شاید بدبینانه باشد اما مشخص کردن زمان دقیق مرگ زندگی را آسان تر می کند. چرا که می توانید بی برنامه گی مرحله نهایی زندگی را کنار گذاشته و مقید به شرایط نهایی شوید . دانشمندان در دانشگاه سانتفورد برای پیش گویی پایان زندگی بیمار از سه ماه تا یک سال را به وسیله هوش مصنوعی پیش گویی می کنند.

محققان می گویند هدف از این کار تکرار داستان ترسناک و تخیلی نیست ، هدف کمک به افزایش زندگی است . در مطالعات پیش ، پژوهشگران نشان دادند هشتاد درصد امریکایی ها دوست دارند آخرین روزهای زندگی را در خانه خود سپری کنند و بیست درصد بقیه بیمارانی هستند که آخرین کمک های پزشکی را دریافت می کنند و روند بیماری را طی می کنند .

گاهی بیمارانی که بیماری آنها پیشرفت کرده وبا مشکل درمان روبرو هستند کارشان به آی سی یو کشیده می شود . در آنجا به دلیل افزایش پرخاشگری بیمار ، سرویس دهی به بیمار و خانواده اش به خوبی انجام نمی شود . و ممکن است بیماری شدیدتر شود .

کن جونگ ، محقق این تحقیق تاکید کرد ، وقتی بیمار به آخر خط می رسد داروی مسکن یک درمان موقتی است .، در شرایطی که نتیجه مستقیم بیماری مرگ است ،  مراقبت تسکینی (palliative care)بیش از درمان دارویی عمل می کند.وی ادامه داد:  باید آرزوهای  بیمار شناخته و بیان شود.علاوه بر اینکه مراقبت تسکینی با  بالا بردن کیفیت زندگی راهی  برای تسکین درد وکمک های اجتماعی  را ممکن می سازد . خدمات مراقبت تسکینی شامل تیم مراقبت های اساسی بیمار ، متخصصانی که در این رشته کار می کنند مانند دکتر، پرستار، مددکاران اجتماعی ، متخصص تغذیه و کشیش همه با هم همکاری می کنند.

شاید همیشه تیم مراقبت اولیه متوجه ضرورت نباشند و آنها اغلب روی بیمارانی که به بیمارستان می آورند و بیماری حاد دارند توجه می کنند. یا به بیمارانی که مشخصا در باره آنها  نظر مثبت دارند توجه ویژه دارند.

تیم مذکور برنامه هوش مصنوعی را توسعه دادند و گزارشات سلامت مربوط به تقریبا دو میلیون بیمار که در دو بیمارستان پذیرش شده بودند مورد مطالعه قرار دادند این برنامه می توانست عمر بیماران را بین سه تا دوازده ماه تخمین بزند .

متخصصان مراقبت تسکینی می توانند به  راه حلی  برای  بیماران دست یابند و همینطور این گروه تاریخچه بیماری را مطالعه و با پزشک بیمار در مورد کمک های مورد نیاز صحبت می کنند .

کامنت