• رئیس جدید کریکت بورد افغانستان انتخاب شد

براساس حکم رئیس جمهوری افغانستان «عزیزالله فضلی» به عنوان رئیس جدید کریکت بورد این کشور انتخاب شد.

 فضلی جایگزین شکرالله عاطف مشعل منصوب شده است.

28 سنبله 1397, 11:21 کابل
کامنت