25 جدی 1397, 12:10 کابل
  •  سه ایرانی در میان عکاسان ورزشی برتر قاره آسیا

سه عکاس ایرانی در فهرست انجمن بین المللی عکاسان برتر آسیا در بخش مطبوعات ورزشی قرار گرفتند.

به گزارش ایرنا،انجمن بین المللی مطبوعات ورزشی نام 10 عکاس برتر را معرفی کرد که در میان آنان،«مریم مجد»، «امین محمد جمالی» و«نعیم احمدی» از ایران نیز قرار دارند.
«مریم مجد» تنها زن ایرانی است که نامش در لیست انجمن بین المللی مطبوعات ورزشی جای گرفته است.
بر اساس این گزارش،در مجموع یک هزار و 273 اثر از 119 کشور سراسر جهان در انجمن بین المللی مطبوعات ورزشی مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

تگ

کامنت