01 عقرب 1395, 10:40 کابل
  • اشرف غنی و حکمتیار
    اشرف غنی و حکمتیار

محمد اشرف غنی رئیس‌ جمهوری افغانستان با صدور فرمانی مهم مسئولیت نهادهای امنیتی ،سیاسی و نظامی این کشور را در قبال حزب اسلامی پس از پیوستن به روند صلح تعیین کرد.

محمد اشرف غنی به نهادهای امنیتی افغانستان دستور داد مراکز حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را هدف قرار ندهند.وی همچنین این نهادها را موظف کرد که روند ادغام و تسلیم شدن افراد این حزب را تسهیل کنند.

غنی همچنین در این فرمان، شورای امنیت ملی افغانستان را موظف کرد برای حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل و آمریکا اقدام کند.

رئیس‌جمهوری افغانستان برای اجرای توافقنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار هم یک فرمان جداگانه بیست و چهار ماده‌ای دیگر،صادر کرد.

برداشتن تحریم‌ها،گماشتن کادرهای این حزب در ادارات دولتی،رهایی زندانیان این حزب و تأسیس کمیسیون اجرایی برای اجرای توافقنامه صلح از بخش‌های مهم این فرمان است.

دستور رئیس جمهوری افغانستان به نهادهای امنیتی،سیاسی و نظامی این کشور درباره حزب اسلامی پس از امضای توافقنامه صلح بین دولت و این حزب در چارچوب روند پیوستن حکمتیار و هواداران وی به برنامه آشتی ملی است.

حزب اسلامی افغانستان پس از سال ها جنگ با دولت این کشور ،چندی پیش با امضای توافقنامه صلح ،به روند آشتی ملی در افغانستان پیوست تا بدین طریق،یک گروه از فهرست گروه های مسلح مخالف دولت کابل کاسته شود.

اگر چه تا پیش از امضای توافقنامه صلح حزب اسلامی افغانستان بر لزوم خروج نیروهای خارجی از این کشور تاکید داشت،اما بنا به ملاحظاتی با وجود تداوم حضور نظامیان آمریکایی و ناتو،این سند توسط حزب اسلامی امضاء شد.

از نطر برخی محافل سیاسی در افغانستان علت عقب نشینی حکمتیار از مواضع گذشته خود در خصوص پیوستن به روند صلح،فرسایشی شدن جنگ با دولت این کشور،کاهش منابع مالی و انسانی و همچنین ناامید شدن هواداران حزب اسلامی از فرجام ادامه این نبردها بود.

بنابراین،رئیس حزب اسلامی افغانستان با درک شرایط و وضعیت موجود در این گروه،حاضر شد با وجود مهیا نشدن شروط خود توافقنامه صلح را بپذیرد.

در این شرایط،رئیس جمهوری افغانستان با درک دقیق از شرایط حکمتیار در دوره پس از امضای توافقنامه صلح که امکان اعتراض های درون گروهی علیه وی درباره انجام نشدن یا تاخیر در اجرای تعهدات دولت این کشور وجود دارد،دستور داده است تا نهادهای امنیتی،نظامی و سیاسی این کشور زمینه لازم را برای اجرایی شدن این تعهدات فراهم کنند.

این احتمال مطرح است که چنانچه تعهدات دولت افغانستان در قبال حزب اسلامی در موعد مقرر اجرای نشود،برخی جناح ها در این حزب به توافقنامه صلح پایبند نمانند.

توقف حملات علیه مراکز حزب اسلامی،مهیا شدن شرایط پیوستن افراد این گروه به اردو یا سایر نهادهای دولتی و خروج نام حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل و آمریکا مهمترین تعهدات دولت افغانستان است که تاخیر در اجرای آن می تواند تهدیدی برای دوام توافقنامه صلح بین دو طرف باشد.

 

 

تگ

کامنت