02 ثور 1396, 11:48 کابل

رئیس جمهور افغانستان در ابتدا شخصیت های با نفوذ را دور خود جمع کرد تا آراء مردم را بدست آورد اما اکنون به دنبال کنار زدن آنان است

استاد دانشگاه کابل گفت: رئیس جمهور افغانستان در ابتدا شخصیت های با نفوذ را دور خود جمع کرد تا آراء مردم را بدست آورد اما اکنون به دنبال یکه تازی و کنار زدن این شخصیت ها است.

عزیز احمد فانوس در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به برکناری احمد ضیاء مسعود نماینده پیشین رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب و واکنش شدید آقای مسعود به این برکناری، اظهار داشت: در زمان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی به گونه ای ماهرانه برخی شخصیت های با نفوذ را متقاعد کرد که با او همکاری کنند تا رای بیشتری بگیرد و در همین راستا میان برخی از شخصیت ها هم جدایی ایجاد کرد و بالاخره به پیروزی هم دست یافت.

وی افزود: اما حالا آقای غنی به دنبال یکه تازی و کنار زدن افرادی است که طرفداران زیادی دارند، این امکان هم وجود دارد که سفارشاتی در مورد بسیج کردن قومی دریافت کند که متعلق به آن است و در پی آن است تا کسانی که می خواهند با وی کار کنند مطیع باشند.

این کارشناس سیاسی افغان عنوان کرد: تلاش هایی هم در این راستا از سوی ریاست جمهوری صورت گرفته که خانه نشین کردن عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور پس از افشاگری هایی که علیه وی صورت گرفت و مذاکراتی که با عطا محمد نور والی بلخ انجام شد از نمونه های آن است.

فانوس همچنان خاطرنشان کرد: هنوز چیزی به نام ملت آنگونه که باید در افغانستان بوجود نیامده و گروه های قومی و نژادی، بیشتر فعالیت دارند که افرادی را دور خود جمع می کنند و می خواهند در دولت سهم داشته باشند.

این صاحبنظر افغان گفت: بصورت کلی بسیاری از سیاستمداران از اقوام مختلف در افغانستان به گونه ای با اتکا به گرایش های قومی، زبانی و مذهبی از اوضاع به نفع خود بهره برداری می کنند و سال ها است که با همین روش کار خود را پیش می برند و توجهی هم به منافع ملت ندارند.

وی اضافه کرد: این افراد هر کدام دارای حامیان خارجی بوده و به دنبال آن هستند که گروه هایی را هم در داخل با خود داشته باشند تا بتوانند برنامه های خود را آسانتر به پیش ببرند.

 

تگ

کامنت