01 سنبله 1396, 16:21 کابل

قاچاق مواد مخدر از افغانستان تجارت خوبی برای مافیای بین المللی مواد مخدر است که برخی از کشورهای غربی هم پشت آن قرار دارند

عضو پارلمان افغانستان گفت: قاچاق مواد مخدر از افغانستان تجارت خوبی برای مافیای بین المللی مواد مخدر است که برخی از کشورهای غربی هم پشت آن قرار دارند.

محمد علی علیزاده در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به اظهارات برخی مقامات روسیه که تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان با حضور نیروهای غربی و امریکا را مشکوک خوانده اظهار داشت: با توجه به حضور پانزده ساله نیروهای غربی در افغانستان و هزینه هایی که برای کاهش مواد مخدر در این کشور شده و حتی وزارت مبارزه با مواد مخدر هم ایجاد شد نه تنها کشت مواد مخدر کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم یافته است.

وی افزود: در حالی که تلاش هایی برای مبارزه با مواد مخدر شده این سوال متوجه دولت افغانستان و خارجی ها است که چرا وضعیت چنین است، به نظر می رسد که مواد مخدر افغانستان تجارت خوبی برای مافیای بین المللی مواد مخدر است و برخی کشورهای غربی هم از آن پشتیبانی می کنند و سود کلانی را که بدست می آورند بر مقابله با آن ترجیح می دهند.

به گفته علیزاده روسیه از جمله کشورهایی است که به این امر مشکوک است و شاید می خواهد بگوید حلقاتی از غربی ها در این قضیه دست دارند و ممکن است به دنبال استفاده های سیاسی از قاچاق مواد مخدر بویژه به سوی روسیه باشند.

این عضو پارلمان افغانستان عنوان کرد: با وجود اینکه بسیاری از کشورها از ناحیه تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان متضرر می شوند اما اینکه چرا یک عزم منطقه ای و بین المللی جدی برای مبارزه با این مواد وجود ندارد به تسلط مافیای مواد مخدر و سود ناشی از این تجارت برمی گردد.

این کارشناس افغان گفت: بخش های وسیعی از اراضی افغانستان در اختیار طالبان و سایر مخالفین مسلح دولت این کشور قرار دارد و بخش قابل توجهی از مصارف جنگ هم از همین طریق تامین می شود بنابراین طبیعی است که آن ها هم نه تنها از کشت این مواد جلوگیری نمی کنند بلکه به خاطر نفعی که می برند آن را تشویق و ترویج هم می کنند از اینرو تداوم جنگ هم از عوامل عمده افزایش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان است.

علیزاده یادآور شد مجموعه ها و حلقات قدرت در داخل و خارج از افغانستان همانگونه که به خاطر جنگ و فساد اداری دولت افغانستان را مورد انتقاد قرار می دهند اما برنامه های جدی و عملی برای جلوگیری از آن ندارند در مورد مواد مخدر نیز همانگونه عمل می کنند و تلاش می کنند افغان ها را مقصر جلوه دهند اما واقعیت این است که خودشان در این قضایا نقش دارند.

وی اضافه کرد: حوادثی هم در سال های گذشته در سطح کشور اتفاق افتاده چنانچه تعدادی از نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولایت هلمند در بمباران نیروهای ناتو کشته شدند که سوالاتی را در اذهان ایجاد کرده است.

 

تگ

کامنت