بزرگترین نسل کشی مسلمانان در شرق آسیا در حالی تداوم دارد که «آنگ سان سوچی» برنده جایزه صلح نوبل و نماد حمایت از حقوق بشر در میانمار همچنان در این خصوص سکوت کرده است.

15 سنبله 1396, 19:18 کابل
Comments