چین با میانجیگری میان افغانستان و پاکستان تلاش می کند تا مانع اقدام نظامی آمریکا در پاکستان شود زیرا اقدام نظامی آمریکا علیه پاکستان منجر به قوی تر شدن هندوستان در افغانستان می گردد که به نفع چین نیست.

کارشناس سیاسی نظامی افغانستان می گوید : وزیر خارجۀ پاکستان، پس از افزایش فشارهای امریکا بالای اسلام‌آباد، به چین سفر کرد و هردو کشور تصمیم گرفته‌اند تا سه ماۀ دیگر نشستی را پیرامون صلح در افغانستان دایر نمایند.

داکتر فاروق بشر در مصاحبه با رادیو دری تصریح نمود : چین با میانجیگری میان افغانستان و پاکستان تلاش می کند تا مانع اقدام نظامی آمریکا در پاکستان شود.

به باور وی ؛اقدام نظامی آمریکا علیه پاکستان منجر به قوی تر شدن هندوستان در افغانستان می گردد که به نفع چین نیست.

 کارشناس سیاسی نظامی ، گفت: پاکستان بارها وعده داده که  زمینه گفتگو و مصالحه با طالبان را فراهم می کند اما به وعده هایش عمل نکرده است.

داکتر فاروق بشر در خصوص نقش چین افزود : اگر چین در حل اختلافات افغانستان و پاکستان مداخله نکند ممکن است که آمریکا وارد اقدام نظامی علیه  پاکستان شود اما در مورد نتیجه بخش بودن نقش چین تردیدهایی بسیار جدی وجود دارد.

وی معتقد است که در پاکستان 3حکومت نظامی ، ملکی و زورمندان فعال هستند و به همین علت نمی توان پیش بینی کرد که آیا چین می تواند کمک کند تا افغانستان و پاکستان به یک توافق برای مدیریت بحران‌های منطقه‌ای، تأمین صلح و برقراری ثبات در منطقه دست پیدا‌ نکنند.

داکتر فاروق بشربا اشاره به استراتژی جدید آمریکا و افزایش نیروی نظامی تاکید کرد: 130 هزار سرباز آمریکا و ناتو در افغانستان حضور داشتند اما کمکی به تامین افغانستان نکرد.

این کارشناس سیاسی نظامی گفت :باید فشار کشورهایی مثل آمریکا ،چین و روسیه بر پاکستان افزایش یابد تا تروریستها را حمایت نکند و آنها را وادار به مصالحه با دولت افغانستان نماید.

 

 

19 سنبله 1396, 13:47 کابل
Comments