قدرتهای خارجی با جدا ساختن اقوام مختلف افغانستان و راه اندازی جنگهای نیابتی به دنبال تامین منافع خود هستند و متاسفانه قدرت سیاسی را هم بر محور اقوام تقسیم کرده اند.

کارشناس و آگاه مسایل سیاسی افغانستان می گوید : قدرتهای خارجی با درگیر ساختن اقوام مختلف افغانستان و راه اندازی جنگهای نیابتی به دنبال تامین منافع منطقه ای خود هستند.

محمد هاشم فصیحی در مصاحبه با رادیو دری گفت :جنگ افغانستان ، جنگ نیابتی و تضاد منافع قدرتهای جهانی می باشد که قربانی واقعی آن مردم افغانستان هستند زیرا آتش جنگ در این جغرافیا روشن شده است و مردمش را می سوزاند.

وی افزود: قوم‌گرایی به عنوان یک عامل بازدارنده نمی‌گذارد کشوری که از اقوام مختلف بوجود آمده به رشد و تکامل برسد.

فصیحی با اشاره به تنوع اقوام در اکثر کشورهای جهان تصریح نمود:دراین کشورها ،اقوام مختلف به هویت ملی رسیدند .

به باور وی ؛مردم افغانستان هم از اقوام مختلف با یکدیگر مشکلی ندارند چنانچه در برهه های حساس تاریخی در مقابل اشغالگران و متجاوزان ایستادگی کردند و از تمامیت ارضی سرزمین شان دفاع نمودند.

کارشناس و آگاه مسایل سیاسی افغانستان می گوید :قدرتمندان و حاکمان این سرزمین در طول تاریخ مخالف رسیدن اقوام مختلف به یک هویت ملی بودند و حتی در حکومت فعلی افغانستان هنوز هم فاکتور قوم‌گرایی وجود دارد .

فصیحی تاکید کرد "در معاهده بن ،قدرت سیاسی را بر محور اقوام تقسیم کردند تا اقوام افغانستان را جدا جدا کنند که بزرگترین آسیب برای ملت افغانستان بود.

وی افزود: حکومتی که درگیر مسائل قومی باشد، نمی‌تواند حاکمیت درستی را در میان مردم ایجاد کند.

 

 

20 سنبله 1396, 17:43 کابل
Comments