• موافقت قزاقستان با تجهیز و نوسازی تجهیزات رزمی افغانستان

دولت قزاقستان در پاسخ به درخواست رییس جمهور افغانستان برای تعمیر تجهیزات نظامی این کشور، اعلام آمادگی کرد.

«نور سلطان نظربایف» رئیس جمهور قزاقستان به دنبال درخواست "اشرف غنی" رییس جمهور افغانستان با این کشور  برای تعمیر تجهیزات نظامی، همکاری می کند. پیش از این نیز مقامات افغان از همکاری هند و روسیه درباره تعمیر تجهیزات نظامی افغانستان خبر داده بودند. این توافق که در نشست دو رئیس جمهور در حاشیه نشست سران سازمان همکاری‌های اسلامی حاصل شد در برگیرنده ساخت راه آهن، گسترش روابط تجاری و علمی و همچنین همکاری بین دانشگاه‌های دو کشور نیز هست.
سال گذشته روسای جمهور افغانستان و قزاقستان در حاشیه سازمان شانگهای به بحث درباره مبارزه با تروریسم، همکاری مشترک امنیتی و گسترش روابط تجاری پرداختند و قزاقستان نیز از روند صلح در افغانستان حمایت کرده است. 
به نظر میرسد قزاقستان به دنبال این است تا نقش رهبری را در بین کشورهای آسیای میانه به عهده بگیرد. این کشور بزرگترین کشور آسیای میانه است و در حال تلاش است تا روابط خود با کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای برای این متظور را تقویت کند. همچنان که این کشور تلاش میکند تا به رشد اقتصادی دست بیابد و روابط خود را با جهان تقویت بکند حفظ امنیت و ثبات منطقه ای نیز به اولویتی برای قزاقستان تبدیل شده است. 
در این راستا قزاقستان میکوشید قدمهای مثبتی را در دستیابی به صلح در افغانستان و حمایت از این کشور بردارد. چرا که از این طریق میتواند از سرایت فعالیت گروههای تروریستی حاضر در افغانستان به منطقه آسیای میانه جلوگیری کند. پیش از این پس از کاهش نیروهای نظامی امریکا در افغانستان، سفارت قزاقستان در این کشور اعلام کرده بود که به دنبال این کاهش قزاقستان به دنبال تقویت زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی افغانستان با هدف توسعه همه جانبه این کشور است. همچنین این کشور خود را متعهد به حمایت از نیروهای نظامی افغانستان دانسته بود.
باید گفت که قزاقستان گامهای بلندی را برای دستیابی به رهبری منطقه ای برداشته است و آمادگی دارد مسئولیت این نقش را نیز بپذیرد. این کشور تلاش میکند تا چهره ای مثبت از خود به نمایش بگذارد که به دنبال ثبات منطقه ای و توسعه همه جانبه و متوازن برای تمام کشورهای منطقه و همسایگان خود است. وضعیتی که با استفاده از سرمایه گذاریهای خارجی در آسیای میانه و فعالیتهای اقتصادی مانند طرح جاده ابریشم چین و کریدور دریای خزر به دریای سیاه تقویت شده است. میتوان گفت که سرنوشت رهبری قزاقستان در منطقه آسیای میانه به چشم انداز رشد اقتصادی این منطقه پیوند خورده است و این امر نیازمند همکاری همه جانبه منطقه ای در کنار مدیریت رقابت قدرتهای بزرگ فرامنطقه ای است.

21 سنبله 1396, 12:28 کابل
Comments