نانسی دوپری، افغانستان شناس مشهور آمریکایی به دلیل بیماری و کهولت سن در کابل درگذشت. در این ویدیو با آثار و زندگی وی آشنا می شویم.

21 سنبله 1396, 13:05 کابل
Comments