01 عقرب 1396, 15:11 کابل

در شرایطی که افغانستان به نیروهای کارآمد نیاز دارد عزل های بدون توجه مسوولان ادارات از سوی سران حکومت به دور از آینده نگری و توجه است

کارشناس و فعال سیاسی-فرهنگی افغان گفت: در شرایطی که افغانستان به نیروهای کارآمد نیاز دارد عزل های بدون توجه مسوولان ادارات از سوی سران حکومت به دور از آینده نگری و توجه است.

دکتر سید وحید ظهوری حسینی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: شرایط افغانستان شرایط خاصی است به گونه ای که حکومت متزلزل است و خارجی ها و گروه های مخالف هم در داخل این دولت نفوذ دارند و وضعیت نا متعادلی در دولت ایجاد شده است.

عضو موسس بنیاد علمی-فرهنگی کوثر عنوان کرد: به نظر می رسد عزل های اخیر برخی مسوولان و بویژه اعضای کمیسیون های انتخابات از سوی رئیس جمهور غنی هم بی ارتباط با این قضایا نیست و نفوذ پذیری دستگاه های حکومتی این عزل ها را خطرناک جلوه می دهد.

وی افزود: ادارات و دستگاه های افغانستان در حال حاضر نیاز به نیرو دارد و برای بسیاری از پست ها نیروی مناسب وجود ندارد، این در حالی است که گاهی نیروهای نسبتاً مناسب که در کارهای مربوطه تخصص و تبحر پیدا کرده اند عزل می شوند و مشخص هم نیست که به جای آن ها چه کسانی این پست ها را در اختیار خواهند گرفت.

به گفته این کارشناس سیاسی با این عزل ها شرایط بحرانی فساد اداری در افغانستان وخیم تر خواهد شد و اگر توجه جدی در رابطه با همکاری با ارگان های مختلف افغانستان و مشورت دهی لازم صورت نگیرد افغانستان به بحران حاکمیت دچار خواهد شد.

ظهوری حسینی بیان کرد که هم طالبان، هم داعش و هم برخی از گروه های اپوزیسیون مخالف دولت به دنبال تفرقه افکنی و حتی ایجاد شرایط یک کودتا هستند و تشدید گرایش های قومی هم در برخی مقاطع اوضاع را غیر قابل تحمل کرده است، بنا بر این امروز به نیروها و مشاوران خوب نیاز است، حفظ نیروهای موجود ضروری به نظر می رسد و عزل های بدون توجه مسوولان ادارات به دور از آینده نگری و دقت نظر است.

وی با اشاره به عزل های گسترده در کمیسیون شکایات انتخاباتی و نیز عزل رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات افغانستان گفت: این مساله باعث به تعویق افتادن مجدد انتخابات پارلمانی این کشور خواهد شد، اگر این عزل ها به منظور مقابله با فساد اداری باشند و افراد متهم به فساد عزل شوند پسندیده است اما در شرایطی که افغانستان نیاز به برگزاری انتخابات دارد به نظر می رسد که عزل های گسترده در کمیسیون های انتخابات برنامه ای از پیش تعیین شده برای برگزار نشدن انتخابات است.

ظهوری حسینی عنوان کرد: این امکان هم وجود دارد که حلقاتی در حکومت به دنبال آن باشند که اگر انتخاباتی هم برگزار شود افرادی بر سر کار بیایند که مورد تائید آن ها باشند و اظهارات برخی از شخصیت ها مبنی بر اینکه دولتمردان آینده کسانی خواهند بود که مورد تائید آن ها باشند این گمانه ها را تقویت می کند که حکومت می خواهد مطابق خواست این افراد عمل کند.

وی با یاد آوری اختلاف نظرات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و احتمال تشدید آن بر سر انتخاب جایگزینی برای رئیس برکنار شده دبیرخانه کمیسیون انتخابات گفت: این مسایل می تواند جامعه را به سوی بحران و بی قانونی های بیشتر سوق دهد.

 

تگ

کامنت