06 عقرب 1396, 15:52 کابل

حکومت افغانستان در کنار تقویت نیروهای داخلی، باید کشورهای متهم به حمایت از مخالفین مسلح را مجاب به خودداری از این کار نماید

کارشناس سیاسی افغان تاکید کرد: حکومت افغانستان در کنار تقویت نیروهای داخلی، باید ارتباطات خود را با کشورهای متهم به حمایت از مخالفین مسلح افزایش داده و آن ها را مجاب به خودداری از این کار نماید.

محمد عزیز بختیاری در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به اظهارات رئیس جمهور غنی در پکتیا که روسیه و پاکستان را متهم به حمایت از امریکا کرد، گفت: جای تردید نیست که پاکستان طالبان را بوجود آورده و به انحاء مختلف از این گروه حمایت می کند، در حال حاضر رهبران طالبان با خانواده هایشان در پاکستان زندگی می کنند و تصمیمات کلان در رابطه با جنگ در افغانستان در آن کشور گرفته می شود.

وی افزود: اما در رابطه با حمایت عملی روسیه از طالبان هنوز تردید وجود دارد با وجود این بهتر است دولتمردان افغان به جای اتهام زنی و هشدار در کنار تقویت نیروهای داخلی مسایل را با گفت و گو حل و فصل کنند.

این آگاه سیاسی اظهار داشت: پاکستان از زمان جدایی از هند و به عبارتی از بدو پیدایش همواره مشکلاتی برای افغانستان ایجاد کرده و عمق مشکلات بین افغانستان و پاکستان چیزی است که از آن تحت نام خط دیورند یاد می شود که حاکمان افغانستان گاهی آن را انکار می کنند و نمی پذیرند.

به گفته بختیاری به هر صورت مشکل پاکستان با افغانستان دیرینه است اما در رابطه با روسیه هم طی حدود یک و نیم سال اخیر شنیده می شود که ارتباطاتی با بخش هایی از طالبان دارد و کمک هایی هم به آن ها می کند.

وی یادآور شد که دولت افغانستان تلاش زیادی کرده تا پاکستان صادقانه عمل کند و از مخالفین این دولت حمایت نکند اما پاکستان هیچ گاه صداقت نداشته و به چیزی که گفته عمل نکرده است، همواره تاکید کرده که با حکومت افغانستان همراه است و از مخالفین این حکومت حمایت نمی کند اما مخالفین این حکومت از داخل پاکستان رهبری می شوند.

این کارشناس سیاسی گفت: به نظر می رسد که تلاش های روسیه بیشتر به خاطر رقابت با امریکا است، امریکا از حکومت افغانستان حمایت می کند و روسیه هم به خاطر رقابت با امریکا از گروهی حمایت می کند که در تخاصم با دولت افغانستان قرار دارد، البته هنوز جای تردید است که روسیه بصورت عملی از طالبان حمایت کند اما اگر حکومت افغانستان مدارکی در این زمینه دارد باید به جای انتقاد و اعتراض مساله را با گفت و گو حل و فصل کند.

بختیاری در مورد اظهارات رئیس جمهور غنی مبنی بر تقویت نیروهای زمینی، هوایی و استخباراتی افغانستان، عنوان کرد: این خبر خوشی است، یکی از کمبودهایی که حکومت افغانستان در مبارزه با طالبان داشته این بوده که نیروهای امنیتی و استخباراتی کار قابل توجهی در برابر طالبان انجام نداده اند به همین خاطر هم تروریست ها به راحتی با خودروهای مملو از مواد منفجره به راحتی وارد افغانستان می شوند.

وی اضافه کرد: اما اگر حمایت های پاکستان و حمایت های احتمالی روسیه از طالبان تشدید شود تلاش های حکومت افغانستان بی ثمر خواهد ماند بنابراین لازم است که در کنار تقویت نیروها، ارتباطات خود با پاکستان و روسیه را هم افزایش دهد و آن ها را مجاب کند که دست از حمایت طالبان بردارند.

 

تگ

کامنت