07 عقرب 1396, 17:44 کابل
  • سیاست امریکا در قبال افغانستان و پاکستان کاملاً مزورانه است

سیاست امریکا در قبال افغانستان و پاکستان کاملاً مزورانه و جنون آمیز است

کارشناس سیاسی افغان تاکید کرد: سیاست امریکا در قبال افغانستان و پاکستان کاملاً مزورانه است و در تصامیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نوعی جنون مشاهده می شود.

دکتر محمد قاهر سینا در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری گفت: دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در ابتدای کارش با حالت جنون آمیزی تصامیم بسیار جدی را اعلام می کرد و می گفت که در مورد بعضی موارد فکر می کند و به زودی نتایج آن را اعلام خواهد کرد.

وی افزود: گمان می رفت ترامپ به عنوان نماینده حزب جمهوریخواه از جمله مهره هایی باشد که از نظر سیاسی و نظامی به نفع افغانستان عمل کند چرا که حضور دمکرات ها معمولاً به نفع افغانستان نبوده و بیشتر به نفع پاکستان و یا کشورهایی بوده که به افغانستان ضرر می رسانده اند.

این کارشناس سیاسی عنوان کرد: اما در استراتژی جدید دولت امریکا در قبال افغانستان و منطقه باز هم نوعی جنون مشاهده می شود ، از یکسو تصمیم برای اعزام نیروهای نظامی به افغانستان و از سوی دیگر سیاست های دوگانه و مزورانه در رابطه با پاکستان چنانکه گاهی اعلام می کند به پاکستان اعتماد ندارد و گاهی صمیمی و خوشبینانه با آن کشور برخورد می کند.

به گفته سینا این مسایل باعث ایجاد تشنج در افغانستان می شود و سیاستمداران افغان را وادار می کند که بیشتر به سوی قدرت های منطقه ای شامل چین و روسیه روی بیاورند، در چنین وضعیتی، زمینه برای فضای جنگی در افغانستان فراهم می شود که در این فضا امریکا باز هم مانند سال های 1980 تلاش خواهد کرد به خاطر فروش اسلحه با پاکستان همکاری کرده و افغانستان را هم به میدان جنگ تبدیل کند.

این کارشناس افغان اظهار داشت: سیاست امریکا در قبال افغانستان و پاکستان فوق العاده مزورانه است زیرا به نوعی از سازمان استخبارات اردوی پاکستان (آی. اس. آی) هراس دارد و به نظر می رسد که توان مهار این سازمان را در منطقه آسیای جنوبی، خاورمیانه و اورآسیا ندارد.

وی اضافه کرد: هر ازگاهی مقامات امریکا اظهاراتی دارند مبنی بر اینکه به پاکستان اعتماد ندارند و یا قصد فشار آوردن به آن کشور را دارند اما زمانی که با نمایندگان پاکستان روبرو می شوند کاملاً صمیمی و حرف شنو هستند.

 

تگ

کامنت