نعکاس اربعین حسینی در فضای مجازی، فقط حکایت آنها که رفتند و خودشان را به دریای بزرگ زائران پیوستند، نیست؛ این طرف کسانی که به هر دلیل جا مانده اند، حال و هوای خود را بیان می کنند.

17 عقرب 1396, 18:41 کابل
کامنت