نغمه عاشورایی نگاهی است به نقش ملودی ها و نغمات آیینی در انتقال مفاهیم عاشورایی با نگاهی به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مداحی

20 عقرب 1396, 18:58 کابل
کامنت