خشم نوعی هیجان منفی روحی است که معمولا براثر واکنش شخصی نسبت به رفتار ناشایست دیگران بروز می کند و برای کنترل آن کافیست در هنگام عصبانیت تصمیم گیری نکنیم.

22 عقرب 1396, 16:25 کابل
کامنت