•  نشست همکاری‌های منطقه‌ای برای افغانستان در ترکمنستان 

هفتمین نشست همکاری های منطقه ای برای افغانستان در عشق آباد پایتخت ترکمنستان، آغاز شد.

 هفتمین نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان با حضور مقامات دولتی ۴۴ کشور منطقه و جهان و نمایندگان ۳۸ سازمان بین‌المللی درعشق آباد  پایتخت ترکمنستان آغاز بکار کرد.  

این نشست دو روزه برنامه‌های مهم و زیربنایی منطقه‌ای که با محوریت افغانستان اجرا می‌شود را از اولویت‌های خود تعریف کرده است.  

 خط لوله گاز از ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق افغانستان (تاپی)، انتقال برق از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان و کریدور ترانزیتی چابهار از جمله این اولویت‌ها هستند.

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نماینده این کشور دراین کنفرانس است.

این کنفرانس‌ها تاکنون در شهرهای اسلام آباد، دهلی نو،استانبول، دوشنبه و ۲ بار نیز در کابل برگزار شده است.

هفتمین نشست همکاری منطقه ای برای افغانستان به میزبانی ترکمنستان در شرایطی برگزار شده است که آن کشور در حال حاضر با تشدید ناامنی ها و گسترش فعالیت های تروریستی مواجه است.

وخامت اوضاع امنیتی درافغانستان موجب شده تا فعالیت های توسعه ای در این کشور و روند بازسازی هم متاثرازاین ناامنی ها،با کندی روبرو بشود.

بنا به وجود این شرایط نگران کننده در افغانستان است که انتظار میرود در هفتمین نشست بررسی همکاری های منطقه ای درخصوص این کشوردرشهرعشق آباد،ضرورت کمک به دولت کابل برای تامین بهتر امنیت و مقابله با افراط گرایی به عنوان زیر ساخت اصلی  اجرای هر گونه پروژه اقتصادی در چارچوب روند توسعه بیش ازگذشته مورد توجه شرکت کنندگان در این اجلاس قرار بگیرد.     

با توجه تاثیر ناامنی های در افغانستان براوضاع امنیتی منطقه که می تواند تبعات آن کشورهای منطقه و به خصوص کشورهای همجوار با افغانستان را هم درگیرکند،شرکت کنندگان دراین اجلاس باید سازوکاری دقیق وعملیاتی برای کمک به کاهش ناامنی در این کشور تعریف و اجرا کنند.

محمد اکرم وفادار کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان می گوید، این کشور برای تامین امنیت، رشد اقتصادی و پیشرفت در عرصه های دیگر به همکاری همسایگان و کشورهای منطقه نیازمند است.

با توجه به پرونده ناکام کشورهای غربی درتامین امنیت افغانستان و اجرای پروژه های توسعه ای در این کشور،این رویکرد مورد توجه دولت کابل قرار گرفته که کشورهای منطقه نقش بیشتری در روند امنیت سازی و بازسازی برعهده بگیرند. 

با وجود الزام برای فراهم شدن امنیت درافغانستان برای ایجاد زمینه اجرایی شدن طرح های  توسعه ای، در اجلاس های مربوط به افغانستان،محورهای اجلاس  بیشتر ماهیتی اقتصادی دارد که بر محور کمک های مالی و مساعدت و همکاری در این زمینه استوار است.

طبق آنچه که درباره دستورکارهای اجلاس هفتم در ترکمنستان اعلام شده است،موضوع انتقال گاز به افغانستان از طریق خط لوله تاپی که پس ازاین کشور به پاکستان و هند خواهد رفت وهمچنین ایجاد مسیرهای ترانزیت کالا برای تسهیل تجارت با افغانستان و بالعکس،دو مسئله مهم در روند توسعه و بازسازی این کشور است.

به نظر میرسد در مسیر دشوار و طولانی توسعه و بازسازی زیرساخت های افغانستان اولویت بندی نیازها و تامین امنیت در گام نخست هر گونه اقدام توسعه محوریک ضرورت اجتناب ناپذیراست.

تگ

24 عقرب 1396, 08:19 کابل
کامنت