واکنش های منفی به تصمیم آمریکا به انتقال سفارت این کشور به قدس اشغالی

16 قوس 1396, 17:56 کابل
Comments