گروههای فلسطینی در تظاهرات عظیمی تاکید کردند هر اقدام متجاوزانه سیاسی و میدانی علیه شهر اشتغالی تمام منطقه را ملتهب و آتش خواهد کشید.

16 قوس 1396, 18:10 کابل
کامنت