11 جدی 1396, 17:01 کابل
  • بزرگداشت استاد فرقانی قاری برجسته از سوی جامعه قاریان مشهد
    بزرگداشت استاد فرقانی قاری برجسته از سوی جامعه قاریان مشهد

گزارش تصویری خبرنگار رادیو دری از مراسم بزرگداشت استاد محمود فرقانی قاری برجسته افغانستانی که از سوی جامعه قاریان مشهد و با مشارکت شورای عالی قرآن و اداره کل ارشاد اسلامی خراسان رضوی و با حضور قاریان برجسته ایران و افغانستان در مسجد کرامت مشهد برگزار شد. عکس: بصیراحمد حسین زاده

کامنت