به نظر می رسد تنش های میان دولت های امریکا و پاکستان نوعی بازی برای انحراف افکار عمومی باشد و طی ماه های آینده رفع شود

استاد دانشگاه در کابل گفت: به نظر می رسد تنش های میان دولت های امریکا و پاکستان نوعی بازی برای انحراف افکار عمومی باشد و طی ماه های آینده رفع شود.

رحمت الله بیژن پور در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به تاختن دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به پاکستان در حساب توئیترش و تاکید کرد بر فریبکار بودن دولت اسلام آباد و اینکه این دولت مورد اعتماد نیست و برای اعتمادسازی تلاش هم نمی کند و نیز بحث قطع کمک های امریکا به پاکستان، اظهار داشت: این تنش ها مقطعی است و به مرور زمان کاهش خواهد یافت.

وی افزود: شرایط موجود نشان می دهد که اهمیت پاکستان به عنوان یک متحد شصت ساله برای امریکا کاهش می یابد و اهمیت افغانستان افزایش پیدا می کند اما به نظر نمی رسد که امریکا پاکستان را به عنوان یک شریک استراتژیک کاملاً رها کند در عین حال علایمی مشاهده می شود که ممکن است برخی سیاست های بین المللی تغییر کند از جمله نشان دادن چراغ سبز به هند از سوی امریکا و شرکت در بازی های منطقه ای برای ایجاد تعادل با روسیه و فشار بر پاکستان به خاطر حمایت از تروریست ها.

به گفته این کارشناس سیاسی منتقدین امریکا در افغانستان و خارج از این کشور عنوان می کنند که مبارزه با تروریزم واژه ای بود که از سوی امریکا در ادبیات دیپلماتیکش طی بیش از یک و نیم دهه گذشته استفاده می شد اما اکنون در حال کهنه شدن است و امریکایی ها به دنبال برنامه های جدیدی در این حوزه هستند تا حضورشان در منطقه قابل توجیه باشد.

بیژن پور عنوان کرد: از آنجایی که همه می دانند پاکستانی ها پشت حملات تروریستی قرار دارند امریکا سعی می کند انتقاداتی را متوجه آن کشور کند و در عین حال به نوعی پاکستان را تبرئه هم بکند، ممکن است پاکستان طی ماه های آینده یادداشتی به سازمان ملل ارسال کند که تلاش هایی در مبارزه با تروریزم داشته و خودش هم قربانی تروریزم است و اینکه غرب همکاری جدی نکرده، یا اینکه مشکل اساسی را افغانستان دارد نه پاکستان و از قبیل این مسایل، بنابراین سیاست امریکا و برنامه هایی را که اجرا می کند بیشتر برای تبرئه پاکستان است نه فشار بر آن.

این صاحبنظر سیاسی یادآور شد: زمانی که معلوم شد رهبر شبکه تروریستی القاعده در پاکستان بوده و در آنجا کشته شده و نیز رهبران طالبان در آن کشور بودند و تعدادی از آن ها کشته شدند، امریکا هیچ ادعایی علیه پاکستان نداشت و فقط می گفت که باید در مبارزه با تروریزم همکاری بیشتری کند بنابراین اظهارات تند امریکایی ها در شرایط کنونی ساختگی به نظر می رسد.

وی اضافه کرد: اگر امریکا مخالف موضع پاکستان در مبارزه با تروریزم است و آن کشور را حامی تروریست ها می داند چرا مستندات آن را ارایه نمی کند؟ و چرا به سازمان ملل شکایت نمی کند؟ این رویه نشان می دهد که با تغییرات اندکی در سیاست ها روابط پاکستان و غرب مانند گذشته خواهد شد.

 

تگ

13 جدی 1396, 19:06 کابل
کامنت