نماهنگ «مهتاب و مین و من» با یاد شهید «علی خوش لفظ» و صدای «کیان مقدم» از شبکه خبر پخش شد.

14 جدی 1396, 11:59 کابل
Comments