• تصاویر خبرنگار رادیو دری از اجرا گروه موسیقی برادران دل آهنگ در مشهد
    تصاویر خبرنگار رادیو دری از اجرا گروه موسیقی برادران دل آهنگ در مشهد

بنیاد فرهنگی، هنری امیر خسرو بلخی در مشهد، دیشب میزبان «جلیل احمد دل آهنگ» نوازنده و آوازه خوان و از هنرمندان پیشکسوت موسیقی افغانستان و دیگر اعضای گروه دل آهنگ بود که قطعاتی از موسیقی سنتی افغانستان را اجرا کردند. عکس: بصیراحمد حسین زاده

16 جدی 1396, 16:39 کابل
Comments