پاکستان درپی سیاستهای سرسختانه آمریکا، «یوان» واحد پول چین را برای مبادلات ارزی خود مورد تایید قرار داد.

18 جدی 1396, 19:13 کابل
Comments