• مردم افغانستان خواستار حل و فصل کشمکش های نگران کننده بین مقامات این کشور هستند

مردم افغانستان خواستار بهبود اوضاع سیاسی اجتماعی کشورشان و حل و فصل کشمکش های نگران کننده بین مقامات این کشور هستند

کارشناس سیاسی افغان تاکید کرد: مردم افغانستان خواستار بهبود اوضاع سیاسی اجتماعی کشورشان و حل و فصل کشمکش های نگران کننده بین مقامات این کشور هستند.

لیاقت علی امینی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: اوضاع افغانستان پیچیده و مشکلات آن زیاد است و مشکلی هم که بین رئیس جمهور و عطا محمد نور در خصوص برکناری وی از سمت ولایت بلخ پیش آمد بر مشکلات و نگرانی ها افزوده است.

وی افزود: مذاکرات بین نمایندگان حکومت افغانستان و نمایندگان حزب جمعیت اسلامی این کشور که عطا محمد نور متعلق به آن است، نیز به بن بست رسید و مشخص نیست که مساله به کجا کشیده خواهد شد.

به گفته این کارشناس سیاسی، افغانستان با انواع مختلف مشکلات امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دست و پنجه نرم می کند و به جای ایجاد گشایش در کارها و حل مشکلات دیده می شود که مشکلات رو به افزایش است و هر روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد، اگر اقدام سنجیده ای انجام نشود، مساله پیش آمده و به بن بست رسیدن مذاکرات، می تواند سرآغاز مشکلات جدیدی باشد.

امینی عنوان کرد: به هر صورت مردم افغانستان خواستار آن هستند که راه حلی برای پایان این مساله سنجیده شود.

وی اظهار کرد: هرچندتغییر و تحولات جدیدی طی سال های گذشته در افغانستان رونما شده اما بازهم نتوانسته ایم شاهد برپایی یک حکومت قوی و مقتدر در این کشور باشیم، خودسری ها، نظامی گری و سیستم ملوک الطوایفی همچنان وجود داشته، حکومت هایی هم که بر سر قدرت آمده اند فاقد یک دید بلند ملی بوده اند که عدالت سیاسی و اجتماعی را در نظر گرفته و برای وحدت ملی تلاش کنند.

این صاحبنظر افغان گفت: با گذشت شانزده سال از سقوط حکومت طالبان و روی کار آمدن دولت های جدید در افغانستان هنوز هم شاهد بحران های اجتماعی و سیاسی هستیم، گروه هایی خودسرانه عمل می کنند و پایبندی به قوانین حکومت مرکزی ندارند.

امینی بیان کرد: از اینرو ضروری است که حکومت افغانستان راه های اصولی را بسنجد تا یک نظام مقتدر سیاسی و یک حکومت متمرکز بر سر کار بیاید که تمام ادارات محلی از آن پیروی کنند.

وی اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک این مشکلات حل و فصل شود و توجه به موضوعات قومی و قبیله ای فروکش کند زیرا با این گرایشات هیچ کس نمی تواند به اهداف خود برسد.

 

Tags

19 جدی 1396, 16:59 کابل
Comments