17 دلو 1396, 17:25 کابل
  • مصلی پائین خیابان مشهد از لنز دوربین خبرنگار رادیو دری
    مصلی پائین خیابان مشهد از لنز دوربین خبرنگار رادیو دری

بنای مصلی مشهد در دوران شاه سلیمان صفوی بنیان گذاشته شد و در قرون گذشته مکانی برای برپایی نمازهای اعیاد اسلامی، نماز باران و جمعه بوده است. خبرنگار رادیو دری زیبایی های این اثر تاریخی، مذهبی را به تصویر کشیده است. عکس: بصیراحمد حسین زاده

کامنت