• تصاویر خبرنگار رادیو دری از مراسم روز «همبستگی با مردم کشمیر» در مشهد
    تصاویر خبرنگار رادیو دری از مراسم روز «همبستگی با مردم کشمیر» در مشهد

مراسم روز همبستگی با مردم کشمیر دیشب از سوی کنسولگری پاکستان و با همکاری نهادهای فرهنگی ایران و با حضور جمعی از چهره های فرهنگی ایرانی و پاکستانی در هتل تابان مشهد برگزار شد. عکس: بصیراحمد حسین زاده

17 دلو 1396, 17:43 کابل
Comments