مولفه ها و شاخص هایی که در پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاثیر داشت بسیاری از مطالعات در امور انقلاب ها را دچار تغییر و تحول کرد

عضو پارلمان افغانستان گفت: مولفه ها و شاخص هایی که در پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاثیر داشت مطالعات بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران امور انقلاب ها را دچار تغییر و تحول کرد.

دکتر جعفر مهدوی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران یکی از مهمترین انقلاب های سیاسی و اجتماعی در طول تاریخ بشر بوده و پژوهشگران بین المللی امور انقلاب ها مانند میشل فوکو و تدا اسکاچپول با مطالعه مدل انقلاب ایران به دیدگاه های جدیدی دست یافتند.

وی افزود: یکی از مهمترین شاخصه های انقلاب اسلامی ایران رویکرد و نگاه ایدئولوژیکی بود که در انقلاب های دیگر کمتر مورد توجه بود و در مطالعات پژوهشگران هم چندان در نظر گرفته نمی شد.

به گفته این استاد دانشگاه در کابل انقلاب اسلامی ایران پیامدهای بسیار ارزشمندی داشت و توانست بسیاری از معادلات جهانی و منطقه ای را تغییر دهد، این انقلاب همچنان روی کشورهای منطقه تاثیرات مثبتی داشت و باعث بیداری بسیاری از کشورهای اسلامی شد و نیز معادلات جهانی را در ارتباط با کشورهای اسلامی دچار تغییر کرد.

به گفته مهدوی نشانه های انقلاب را در قدرتمند شدن انتفاضه فلسطین، بیداری اسلامی و رویکرد ملت های مسلمان در برابر قدرت های استبدادی شاهد بودیم از اینرو پیروزی انقلاب اسلامی ایران توانست منشاء اثر هم برای ملت ایران باشد و هم برای ملت های مسلمان در سطح منطقه و جهان.

این عضو پارلمان افغانستان در مورد دلایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران هم گفت: وحدت رهبری، یکپارچگی مردم و رویکرد دینی و ایدئولوژیک از دلایل این پیروزی بود.

این کارشناس سیاسی افغان عنوان کرد: حضرت امام خمینی (ره) پایگاه بسیار قدرتمندی در حوزه علوم اسلامی داشت به عنوان یک مجتهد مورد مراجعه مسلمانان و بخصوص شیعیان بود، امام خمینی (ره) همچنان با تقوا و عزت نفس به عنوان رهبر انقلاب توانست تمام نیروهای سیاسی و تمام ملت مسلمان ایران را پیرامون یک محور جمع کند.

مهدوی اظهار کرد: وحدت و هماهنگی تمام مجموعه های سیاسی و باور، اعتقاد و رویکرد ایدئولوژیک هم آن ها را از وارد شدن به کشمکش های داخلی بازداشت و حول یک محور جمع کرد و این سه عامل بیشترین تاثیر را در پیروزی انقلاب اسلامی ایران داشت و ماندگاری و تداوم انقلاب هم به همین سه عامل برمی گردد.

وی اضافه کرد: پس از رحلت امام خمینی (ره)، آیت الله خامنه ای به عنوان یکی از یاران و شاگردان ایشان توانست وحدت رهبری و تدبیری را که امام داشت حفظ کند، تمام نیروهای سیاسی را حول یک محور جمع نماید و با هوشیاری توطئه هایی را که در برابر انقلاب وجود داشت خنثی کند.

 

Tags

18 دلو 1396, 14:33 کابل
Comments