19 دلو 1396, 15:36 کابل
  •  اتهام کرزی به آمریکا درباره جنگ افروزی در افغانستان

رییس جمهوری سابق افغانستان، آمریکا را به جنگ افروزی در افغانستان در جهت منافع خود متهم کرد.

به گفته حامد کرزی، افغانستان پس از حمله امریکا در سال 1381 به بهانه مبارزه با تروریسم بسیار ناامن شده است.وی با ابراز نگرانی از وخامت اوضاع امنیتی افغانستان، از دولت این کشور خواست برای تامین امنیت و برقراری صلح در افغانستان تلاش کند. 

کرزی هدف آمریکا ازافزایش پایگاههای نظامیش  در افغانستان را، کنترل منطقه دانست .این برای اولین بار نیست که حامد کرزای رئیس جمهوری قبلی افغانستان  امریکا را مسبب و عامل اصلی ادامه ناامنی در کشورش می داند.امریکا در 16 سال گذشته با مدیریت بحران و ناامنی در افغانستان چند هدف را دنبال کرده است .اول انکه ادامه حضور نظامی خود را در افغانستان توجیه کند دوم انکه در فضای نارامی و تنش امریکا و متحدان ان از جمله انگلیس در حال غارت منابع معدنی افغانستان است  و سوم انکه امریکا با ادامه ناارامی و بحران در افغانستان  ضمن انکه می کوشد خشونت را به سراسر افغانستان منتقل کند درصدد ترانزیت تروریسم به کشورهای اسیای مرکزی تا مرزهای چین است .عدم برخورد قاطع امریکا با گروه طالبان و ظهور گروه تروریستی داعش در افغانستان بیانگر اهداف بلند مدت امریکا در آن کشور و کل منطقه است و این گروهها به نیابت از امریکا در حال تشدید ناارامی و مسموم کردن فضای امنیتی افغانستان و منطقه هستند تا امریکا نیز با انحراف افکار عمومی برنامه های امنیتی و اقتصادی خود را در افغانستان و منطقه اجرا کند .

سعیدی کارشناس مسایل سیاسی در افغانستان 

مریکایی ها و سایر غربی ها برای بازسازی و آبادی افغانستان به این کشور سرازیر نشده اند بلکه هر کدام اهداف خاص و استراتژیک خود را دنبال کرده و به فکر دستیابی به منافع خود در افغانستان و منطقه هستند . "

امریکا بعد از اشغال افغانستان ضمن انکه برنامه بازسازی این کشور را به شرکتهای غربی واگذار کرد شرکتهای امنیتی خصوصی از جمله بلک واتر را نیز به بهانه تامین امنیت مراکز اقتصادی و دیپلماسی کشورهای غربی وارد افغانستان کرد که به گفته حامد کرزای رئیس جمهوری قبلی این کشور اقدام به راهزنی  و ادم ربایی می کردند و با تشکیل زندانهای خصوصی جنایات بی شماری را ضد مردم افغنستان مرتکب شدند

"دیوید سندی"David SANDY معاون اسبق سفارت آمریکا در کابل:

 "رفتارهای ناشایست در شرکت های امنیتی خصوصی، افکار دیگران را نسبت به آن ها مسموم کرده است.  برخی از افراد شاغل در این شرکت ها، در حالت مستی رانندگی کرده و اقدام به تیراندازی می کردند."

در هر حال حامد کرزای رئیس جمهوری قبلی افغانستان با امضا نکردن پیمان  امنیتی با امریکا نشان داد که کاملا به اهداف و برنامه های امریکا در کشورش اشنا است چراکه آمریکا با امضای این پیمان هم، اقدامی در جهت کمک به تامین امنیت مردم افغانستان انجام نمی دهد و صرفا پیمان امنیتی بهانه ای برای امریکا شده است تا ضمن رسمیت بخشیدن به پایگاه های نظامی خود در افغانستان انها را در سر اسر این کشور بگستراند.

تگ

کامنت