انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) یک انقلاب به معنای واقعی کلمه بود که اقتدار و عزت اسلامی و ملی را هم به دنبال داشت

عضو سابق کابینه افغانستان گفت: انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) یک انقلاب به معنای واقعی کلمه بود که اقتدار و عزت اسلامی و ملی را هم به دنبال داشت.

دکتر محمد هاشم عصمت اللهی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری ضمن تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: این انقلاب نه تنها انگیزه ظلم ستیزی و استکبار ستیزی را با خود داشت بلکه به اقتدار و عزت اسلامی و ملی هم منجر شد.

وی افزود: عزت و اقتدار ملی از مولفه های بسیار مهمی بود که در افغانستان هم در سال های آغازین جهاد دنبال می شد، مردم در زمان جهاد در افغانستان خواستار برقراری نظام اسلامی و اخراج نیروهای متجاوز شوروی سابق بودند، آنان به دنبال عزت و اقتدار اسلام و در کنار آن عزت و اقتدار ملی بودند که البته به دلایلی چندان میسر نشد.

این صاحبنظر سیاسی-فرهنگی افغان عنوان کرد: انقلاب اسلامی در ایران در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در ایران و همچنان در وضعیت استکبار و استثمار دگرگونی ایجاد کرد.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران در شرایطی شکل گرفت که در دنیا دو ابرقدرت با دو اندیشه ضد اسلامی حاکم بودند، شوروی سابق با دیدگاه کمونیستی و سوسیالیستی در بخشی از جهان حکومت می کرد که اسلام و اندیشه اسلامی را در اداره جامعه قبول نداشت، امریکا هم در بخش دیگری از دنیا و به عنوان امپریالیسم غرب حکومت می کرد که اندیشه سکولاریزم یا غیر دینی کردن و قداست زدایی را دنبال می کرد که انقلاب اسلامی هر دو را به چالش کشید.

به گفته عصمت اللهی انقلاب اسلامی که در ایران شکل گرفت خواست که در برابر هر دو ابرقدرت پاسخ منفی داشته باشد و سیاست نه شرقی و نه غربی را در پیش بگیرد و همین کار را هم کرد و همانگونه که امام خمینی (ره) از ابتدا امریکا را شیطان بزرگ نامید این سیاست تاکنون تغییری نکرده است.      

این کارشناس افغان یادآور شد که انقلاب اسلامی به دنبال استقلال، خودکفایی، نیروی مسلح مستقل و اراده سیاسی مستقل بود و به آن دست یافت که این مسایل خود باعث عزت و اقتدار جمهوری اسلامی شده و این روند باید به عنوان الگویی برای سایر کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار بگیرد.

وی با یادآوری اینکه مردم افغانستان جهاد کردند، ابرقدرت بزرگ دنیا یعنی شوروی سابق را شکست دادند و باید به اقتدار و عزت می رسیدند در حالیکه دستاورد چندانی حاصل نشد، ابراز امیدواری کرد که در افغانستان هم رهبران سیاسی و دینی از تجارب انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.

 

Tags

19 دلو 1396, 15:51 کابل
Comments