• تصاویر خبرنگار رادیو دری از حضور  پرشور مهاجرین افغانستانی  مقیم مشهد در راهپیمایی 22 بهمن
    تصاویر خبرنگار رادیو دری از حضور پرشور مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد در راهپیمایی 22 بهمن

مهاجرین افغانستانی مقیم ایران همگام با ملت ایران امروز با حضور در راهپیمایی 22 بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران حماسه آفریدند. عکس: بصیراحمد حسین زاده

22 دلو 1396, 16:23 کابل
Comments