ایجاد تغییرات و جابجایی ها در ادارات و ارگان های مختلف اگر بر اساس قانون و به قصد اصلاح در امور باشد نتایج مثبتی را به بار می آورد اما اگر بر اساس سلایق شخصی باشد نتایج منفی در پی خواهد داشت

حقوقدان افغان تاکید کرد: ایجاد تغییرات و جابجایی ها در ادارات و ارگان های مختلف اگر بر اساس قانون و به قصد اصلاح در امور باشد نتایج مثبتی را به بار می آورد اما اگر بر اساس سلایق و منافع شخصی و گروهی باشد نتایج منفی در پی خواهد داشت.

محمد اسماعیل قاسمیار در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به آغاز اجرای طرح تقاعد یا بازنشستگی افسران ارتش افغانستان از سوی رئیس جمهور این کشور اظهار داشت: در صورتی که مقامات دولتی عده ای از کارکنان دولتی را مجبور به تقاعد یا بازنشستگی جمعی آن هم بر اساس سلایق شخصی کنند نتایج مثبتی در پی نخواهد داشت.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیشتر با انتشار پیامی از آغاز اجرای طرح بازنشستگی افسران ارتش با بازنشسته کردن 164 جنرال خبر داد. این بحث از اواخر تابستان سال جاری مطرح بود و رئیس جمهور غنی فرمانی صادر کرده که براساس آن، بیش از 5 هزار جنرال و افسر نظامی به بازنشستگی سوق داده می شوند. این طرح با مخالفت شدید پارلمان افغانستان مواجه شد و عده ای از نمایندگان آن را تباه کننده خواندند.

قاسمیار گفت: اکنون افغانستان در شرایط بحرانی قرار دارد و در شرایط بحرانی ایجاد تغییرات غیر ضروری در سیستم پیامدهای مطلوبی ندارد، قوانین باید اجرا شود و برای اجرای قوانین هم باید حسن نیت وجود داشته باشد و در روند اجرای کارها هم باید صلاحیت ها مد نظر قرار بگیرد، ایجاد اصلاحات مطلوب است اما مهم این است که مشخص شود آنچه تحت نام اصلاحات انجام می شود واقعاً اصلاحات است و یا اینکه فقط تحت نام اصلاحات انجام می شود.

وی در رابطه با برخی اظهار نظرات مبنی بر اینکه بازنشسته شدن نیروهای قدیمی در ادارات و ارگان ها فرصت به کارگیری نیروهای جوان را فراهم می کند و سبب اشتغال زایی برای آنان می شود گفت: مهم این است که جوانان بر اساس اصل شایستگی در جایگاه های مناسب مدیریت و فرماندهی در امور غیر نظامی و نظامی به کار گرفته شوند.

این عضو شورای عالی صلح افغانستان عنوان کرد: اما اگر بر مبنای تعصبات قومی، مذهبی و امثال این ها به قضایا نگاه شود به وحدت ملی و منافع ملی صدمه وارد می شود و به هیچ قیمتی نباید به اصل شایسته سالاری بی توجهی شود.

وی با اشاره به اخذ امتحان از افراد برای ورود به پست های مدیریتی در بخش نظامی و وزارت داخله و تاثیر آن در صلح و امنیت هم گفت: ما نیازمند صلح هستیم و عدالت اجتماعی عامل مهم برای برقراری صلح و امنیت است بنابراین همه باید تلاش کنند که عدالت تامین شود و از فرقه گرایی، گروه گرایی، قوم گرایی و قرار گرفتن افراد در برابر یکدیگر جلوگیری شود.

 

Tags

24 دلو 1396, 13:36 کابل
Comments