• دولت وظیفه دارد بحث بازنشستگی جنرالان اردوی این کشور را اجرا کند

بحث بازنشستگی جنرالان اردوی افغانستان به قانون تبدیل شده و دولت وظیفه دارد آن را اجرا کند

استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل گفت: بحث بازنشستگی جنرالان اردوی افغانستان به قانون تبدیل شده و دولت وظیفه دارد آن را اجرا کند.

داکتر فاروق بشر در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به سوق یافتن 164 تن از جنرالان اردو به تقاعد یا بازنشستگی و اینکه عده ای از کارشناسان آن را اجباری خوانده اند اظهار داشت: قانون مربوط به این بحث چند ماه پیش وضع شده، بر اساس همین قانون تعدادی از افراد در ارتش که به سن بازنشستگی رسیده بودند بازنشسته شدند و این روند جریان دارد و نمی توان یک روند قانونی را اجباری خواند.

استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل عنوان کرد: تعداد زیادی از افرادی که از آن ها تحت نام جنرال در افغانستان یاد می شود جنرال واقعی و تحصیل کرده در این عرصه نیستند و حتی از سواد کافی برخوردار نمی باشند، این عنوان ها هم بصورت افتخاری به آن ها داده شده است.

وی افزود: از سوی دیگر تعدادی از جوانان تحصیلکرده هستند که به مقام جنرالی می رسند و ضروری است که در پست های نظامی جذب شوند و قانوناً باید تعدادی از تشکیلات خارج شوند تا عده ای دیگر جایگزین آن ها شوند. بنابراین نمی توان به این بازنشستگی اجباری گفت، قانونی از سوی شورای ملی وضع شده و بر اساس آن تعدادی افراد که به سن بازنشستگی رسیده بودند بازنشسته می شوند.

بشر همچنان تاکید کرد: عده ای که این مساله را به گرایشات قومی و قبیله ای و کنار زدن مجاهدین ارتباط می دهند باید برای اظهارات خود اسناد ارایه کنند.  

این کارشناس افغان با اشاره به نظر برخی از صاحبنظران در مورد اینکه رئیس جمهور غنی یکجانبه تصمیم می گیرد و به مشورت های صاحبنظران و نمایندگان پارلمان توجهی ندارد، گفت: در رابطه با بحث بازنشستگی جنرال ها چون قانون وجود دارد دیگر نیازی به مشورت نیست و باید اجرا شود.

وی اضافه کرد: رئیس جمهور از این صلاحیت برخوردار است که مسایل قانونی را اجرایی کند و یکی از وظایف دولت هم همین است که باید به اجرای قوانین بپردازد.

 

Tags

25 دلو 1396, 15:42 کابل
Comments