راه حل اختلافات بوجود آمده بویژه در مورد صدور تذکره های الکترونیکی در افغانستان تفاهم، پذیرش نظرات همدیگر و خودداری از اعمال قدرت و نیرنگ است

رئیس جبهه صلح و سازندگی افغانستان تاکید کرد: راه حل اختلافات بوجود آمده بویژه در مورد صدور تذکره ها (شناسنامه ها) ی الکترونیکی در افغانستان تفاهم، پذیرش نظرات همدیگر و خودداری از اعمال قدرت و نیرنگ است.

سید اسحاق دلجو حسینی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: مصلحت ملی باید در همه امور در نظر گرفته شود زیرا تا زمانی که ملتی درگیر مشکلات داخلی و نفاق باشد نمی تواند با دشمنان بیرونی مقابله کند.

وی افزود: در مورد صدور و توزیع تذکره های الکترونیکی جدال بر سر تفوق هویت قومی بر هویت ملی است، هویت قومی که با زور و خشونت بر هویت ملی تحمیل شده به دنبال تمامیت خواهی و برتری طلبی است که ملت را به سوی جنگ و خشونت دوامدار سوق داده است، در حالیکه این هویت جعلی و قومی باید به یک هویت ملی تبدیل شود تا مسیر پیشرفت پیموده شود.

این کارشناس سیاسی افغان یادآور شد: چند سال است که بحث صدور و توزیع تذکره های الکترونیکی در افغانستان مطرح است اما حکومت نمی تواند راه درستی برای اجرای برنامه جستجو کند ضمن اینکه به نظرات جمعی هم در این خصوص توجهی نمی کند.

دلجو حسینی عنوان کرد: در مورد معرفی هویت افراد در تذکره های جدید اشکالات زیادی وجود داشته چنانکه در تصویب قانون اساسی هم مشکلاتی وجود داشت و عده ای در آن اعمال نفوذ و آراء شخصی و قومی خود را در قانون گنجاندند.

وی تصریح کرد: در زمان حکومت حامد کرزی پس از آنکه قانون اساسی به تصویب رسید دور از چشم اعضای کمیسیون قانون اساسی موادی به آن اضافه شد و بسیاری مسایل عمده و اساسی نادیده گرفته شد. در مورد تذکره هم همین گونه است، حکومت مصوبات پارلمان را مورد نظر قرار نداد و خواسته های شخصی محمد اشرف غنی رئیس جمهور اعمال شد.

به گفته این فعال سیاسی افغان آقای غنی با صدور یک فرمان تقنینی خواسته های پارلمان را نادیده گرفت و خواسته های خود را اعمال کرد که این بحث دوباره بر سر زبان ها افتاده و وضعیت به گونه ای شده که دو طرف اصلی در دولت بر سر درج یک کلمه در تذکره های الکترونیکی جدید اختلاف نظر شدید پیدا کرده اند.

رئیس جبهه صلح و سازندگی افغانستان اظهار کرد: برخی به دنبال آن هستند که برای تشخیص هویت مردم باید اصطلاحی در تذکره ها در نظر گرفته شود که مورد پسند همه باشد و همه ملت را در بر بگیرد، هویت یک ملت هویت اقوام مختلفی است که در جامعه زندگی می کنند.

دلجو حسینی بیان داشت: ادعای مخالفین این است که درج کلمه ی "افغان" در تذکره ها نشان دهنده یک قوم خاص است، تحقیقات تاریخی هم صورت گرفته و جای شکی در این زمینه باقی نمانده و باید راه دیگری جستجو و اصطلاحی انتخاب شود که در برگیرنده همه اقوام افغانستان باشد اکنون زمان آن رسیده که مردم افغانستان یک ملت شوند.

وی همچنان خاطرنشان کرد: وقتی دولتمردان افغان می گویند ما زور را نمی پذیرند، ملی فکر می کنند و با آن مقابله می کنند پس چگونه می خواهند هویت یک قوم را بر یک ملت تحمیل کنند و در این زمینه از زور و سلیقه شخصی استفاده می کنند.

این کارشناس افغان گفت: برخی مسوولین دولتی بر این نظر هستند که در نتیجه مذاکرات باید به راهی دست پیدا کنند که هویت جمعی و ملی را نشان دهد که می تواند در تاریخ آینده ملت تاثیرات عمیقی بگذارد، بسیاری از مشکلات را حل کند و زمینه های ملی شدن را مساعد کند.

وی اضافه کرد: اما اگر راه های نادرست و حیله و نیرنگ در پیش گرفته شود و در بین ملت تفرقه ایجاد شود مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت.

 

تگ

30 دلو 1396, 16:33 کابل
کامنت