22 حمل 1397, 17:08 کابل

در کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان بسیاری از جمله بازارهای اروپایی و مافیای بین المللی مواد مخدر دست دارند

کارشناس و فعال رسانه ای افغان تاکید کرد: در کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان بسیاری از جمله بازارهای اروپایی و مافیای بین المللی مواد مخدر دست دارند.

صدیق الله توحیدی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: اگر چنین نباشد مواد مخدر کشت شده در افغانستان سر از اروپا در نمی آورد ضمن اینکه کمترین منافع را از این رهگذر کشاورزان خشخاش کار افغان و بیشترین نفع را قاچاقچیان خارجی می برند.

وی با اشاره به فراخواندن وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان در مجلس سنای افغانستان و ادعای برخی سناتوران مبنی بر دست داشتن برخی مقامات دولتی در قاچاق مواد مخدر گفت: ادعاهایی در رابطه با دست داشتن مقامات عالیرتبه دولتی در قاچاق مواد مخدر از گذشته ها وجود داشته اما تاکنون اسناد و مدارکی در این خصوص ارایه نشده است.

مسوول کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان افزود: همچنان هیچ ارگان کشفی، امنیتی و عدلی و قضایی هیچ مقام دولتی را به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر بازداشت و یا محاکمه نکرده اند اما بی تردید مافیای مواد مخدر از قدرت زیادی برخوردار است و در سطح گسترده ای فعالیت می کند.

این کارشناس سیاسی در رابطه با انتشار برخی اخبار در مورد افزایش سطح زیر کشت و تولید مواد مخدر در سال جاری عنوان کرد: اگرچه تاکنون آمار دقیقی در این زمینه ارایه نشده اما در شرایط بحرانی کنونی، تعداد نیروهای امنیتی در برخی نقاط کم است و در برخی نقاط حتی این نیروها حضور ندارند که این مساله هم می تواند از دلایل افزایش کشت این مواد تلقی شود.

توحیدی اظهار کرد: به هر صورت طبیعی است که افرادی هرچند اندک از افغانستان و بیشتر، قاچاقچیان خارجی در درون مافیای بین المللی مواد مخدر حضور دارند که این مواد به سادگی از افغانستان به خارج از این کشور و به کشورهای دور قاچاق می شود.

وی افزود: بنابراین زمانی که چنین مشکلاتی در سطح داخلی و بین المللی وجود دارد احضار برخی مقامات از جمله وزیر مبارزه با مواد مخدر به مجالس شورای ملی راه به جایی نخواهد برد زیرا زمین هایی هم که کشت مواد مخدر در آن ها صورت می گیرد تحت کنترل دولت افغانستان نیست تا برای از بین بردن آن ها اقدام کند.

 

تگ

کامنت