11 ثور 1397, 17:05 کابل

ناتو طی سال های گذشته در افغانستان موفقیتی کسب نکرده و فعالیت هایش شک برانگیز بوده است

کارشناس سیاسی افغان تاکید کرد: ناتو طی سال های گذشته در افغانستان موفقیتی کسب نکرده و فعالیت هایش شک برانگیز بوده است.

محمد عزیز بختیاری در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری در رابطه با نشست دو روزه ناتو که یکی از محورهای بحث آن افغانستان بود، اظهار داشت: افغانستان یکی از محورهای کاری ناتو طی سال های گذشته بوده و این سازمان در قضایای نظامی افغانستان نقش داشته اما نکته قابل توجه این است که این سازمان طی سال های گذشته در افغانستان چندان موفق نبوده و با وجود حضور پررنگ نیروهای غربی، مخالفان مسلح حکومت افغانستان در حال رشد بوده اند و سرکوب نشده اند.

وی تصریح کرد: در رابطه با قضیه افغانستان نه تنها سیاست ناتو که سیاست تمام کشورهای غربی پیچیده است و در حالی که مخالفان مسلح حکومت افغانستان از جمله طالبان، داعش و سایر گروه های تروریستی چندان قوی نیستند، غربی ها با تمام امکانات و نیرویی که دارند باز هم ناکام بوده اند که این مساله شک برانگیز است.

به گفته این کارشناس سیاسی در برخی مناطق افغانستان سال ها جنگ و زد و خورد جریان داشته اما دشمنان حکومت این کشور سرکوب نشده اند که قضیه مشکوک است و به می رسد که غربی ها واقعاً خواستار سرکوب مخالفان مسلح حکومت افغانستان نیستند.

به گفته بختیاری در سال 2001 که امریکا با همکاری متحدینش به طالبان در افغانستان حمله کرد در زمان اندکی آن ها را سرکوب کرد و دامنشان را از افغانستان برچید و در سال های ابتدایی پس از سقوط طالبان امنیت خوبی برقرار بود اما بار دیگر طالبان رشد کردند و طی سال های گذشته نیروهای زیادی از ناتو و خارج این سازمان با این گروه و دیگر گروه های تروریستی درگیر جنگ بودند اما طالبان با شکست مواجه نشدند.

این کارشناس افغان اظهار کرد: خارجی ها طی سال های گذشته بیشتر خواسته اند که از طریق اعزام نیروهای نظامی به افغانستان کمک کنند در حالی که در کنار آن باید کارهای فرهنگی و اقتصادی صورت بگیرد به عنوان مثال در مناطقی که امنیت برقرار است باید کارهای اقتصادی مثبتی صورت بگیرد تا نمونه ای برای مناطق دیگر باشد.

وی اضافه کزد: تا زمانی که کارهای فرهنگی صورت نگیرد و برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم اقدام نشود حتی اگر گروه های تروریستی سرکوب شوند به دلیل فقر و بیکاری مردم باز هم امکان بازگشت ناامنی ها وجود دارد.

 

تگ

کامنت