19 ثور 1397, 15:05 کابل
  • تصاویر خبرنگار رادیو دری از همایش بین المللی افق های همکاری در آسیای مرکزی که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

همایش بین المللی افق های همکاری در آسیای مرکزی با حضور اندیشمندانی از ایران، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی از سوی مؤسسه ایران شرقی و مؤسسه ایراس در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

کامنت