19 ثور 1397, 00:00 کابل

هشت انفجار پی در پی در غرب و مرکز شهر کابل رخ داده است.

کامنت