هشت انفجار پی در پی در غرب و مرکز شهر کابل رخ داده است.

19 ثور 1397, 00:00 کابل
Comments