مختار دهقان قاری جوان کشورمان در مسابقات بین المللی قرآن مالزی تحسین داوران و حضار را برانگیخت.

22 ثور 1397, 17:51 کابل
Comments