امریکا در برابر تمام مسلمین قد علم کرده و تمام مسلمین باید با تمام توان با آن مقابله کنند

کارشناس سیاسی-فرهنگی افغان تاکید کرد: امریکا در برابر تمام مسلمین قد علم کرده و تمام مسلمین باید با تمام توان با آن مقابله کنند.

دکتر سید عبدالحمید معصومی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به اقدام امریکا در انتقال سفارت خود برای رژیم صهیونیستی از تلاویو به بیت المقدس اظهار داشت: این اقدام نوعی زورگویی افراطی در برابر مسلمانان است.

وی افزود: مساله فلسطین یک مساله اسلامی و انسانی است، اسلامی از آن جهت که قدس اولین قبله مسلمین در فلسطین قرار دارد که اشغال شده و انسانی است چون یک اقدام ضد عدالت و وجدان بشری یعنی اشغال توسط سلطه جویان و ستمگران در فلسطین صورت گرفته است.

به گفته این کارشناس افغان از اینرو تمام انسان ها و هر کس که به عدالت و انسانیت علاقمند است به نحوی باید مخالفت خود را با این مساله و این اشغالگری ابراز کند.

معصومی عنوان کرد: وظیفه سنگین در این میان متوجه مسلمانان است چون به حیثیت جمعی مسلمانان آسیب وارد شده و این یک موضوع مربوط به اعراب یا خاورمیانه نیست و حتی به نسل های بعدی مسلمانان آسیب می رساند.

این صاحبنظر سیاسی-فرهنگی گفت: انتقال سفارت امریکا برای رژیم صهیونیستی از تلاویو به بیت المقدس یک مساله طبیعی با عوامل طبیعی نیست بلکه یک نوع زورگویی افراطی و قد علم کردن در برابر تمام مسلمین بویژه فلسطینیان است.

وی اضافه کرد: بنابراین هر کس با هر توانی که دارد چه فرهنگی، چه مالی و چه امکانات دیگر در هر جایی از روی زمین باید در برابر این اقدام ستمگرانه و اشغالگری بایستد.

 

Tags

24 ثور 1397, 17:44 کابل
Comments