27 ثور 1397, 10:39 کابل
  • عذرخواهی اشرف‌غنی پس از حمله هوایی مرگبار نزدیک قندوز

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به علت حمله هوایی مرگباری که اوایل آوریل گذشته یک مدرسه قرآنی را در شمال شرق این کشور هدف قرار داد، عذرخواهی کرد.

براساس تحقیقاتی که سازمان ملل  پس ازاین حمله انجام داد و نتیجه آن هفتم مه جاری منتشر شد، بالگردهای ارتش افغانستان با راکت و تیربار به تجمع مذهبی نزدیک قندوز در شمال شرق افغانستان شلیک کرده اند. دراین حمله؛ دست‌کم 36 نفر کشته شدند که 30 نفر از آنان کودک بودند.  رئیس جمهوری افغانستان  ضمن دیدار با خانواده های  قربانیان این حمله اشتباهی و مسئولان محلی ،از آنان عذرخواهی کرد.«اشرف غنی» وعده داد دولت افغانستان به خانواده‌های قربانیان غرامت دهد و بنای یادبودی برای قربانیان بنا کند؛ مسجدی نیز در منطقه مورد حمله اشتباهی ساخته خواهد شد. به نظر می رسد بالگردهای ارتش افغانستان تجمع مذهبی را با تجمع طالبان اشتباه گرفته باشند.این احتمال نیز است کسانی که به ارتش افغانستان در مورد تجمع مذهبی خبر داده اند به طور عمد بالگردهای ارتش افغانستان را به اشتباه انداخته اند تا انها اقدام به قتل عام غیر نظامیان کنند.در این صورت ارتش افغانستان باید در عملیات  ضد تروریستی خود و استفاده از منابع مختلف دقت بیشتری داشته باشد .در سالهای اخیر نیروهای ناتو و امریکا پس از قتل عام مردم افغانستان مدعی شده اند که به  اشتباه تجمعاتی را هدف قرار داده اند و این در حالی است مردم افغانستان از سوی هر دو طرف یعنی بیگانگان و نیروهای خودی مورد حمله قرار می گیرند که در هر دو می مورد دستهای پنهانی برای تداوم  خشونت  و عزادار کردن مردم افغانستان وجود دارد .زیرا برای مردم این کشور قابل قبول نیست که ارتش این کشور چنین اشتباه بزرگی را مرتکب شده باشد .

محمد حسن حقیارکارشناس مسایل سیاسی در افغانستان

"اوضاع امنیتی در افغانستان نگران کننده است و هرروز شماری  از مردم این کشور براثر انفجارهای پیاپی از سوی مخالفان و حملات هوایی نظامیان امریکائی کشته می شوند.امریکایی ها در افغانستان به دنبال ناامنی و اغتشاش هستند تا زمینه ادامه حضور خود را در این کشور فراهم کنند و ما نباید خودمان زمینه ساز ان باشیم "

هر چند محمد اشرف غنی رئیس جمهوری  افغانستان عذرخواهی از مردم و خانواده های قربانیان را امتیاز دولت خود در مقایسه با اشغالگران دانسته است اما دهها تن از مردم افغانستان از سوی نیروهایی قتل عام شده اند  که خود حافظ امنیت و جان مردم این کشور هستند.نکته قابل توجه اینکه تحقیقات در این مورد را سازمان ملل انجام داده و این در حالی است که مردم افغانستان انتظار دارند دولت وحدت ملی در برابر عملکرد ارتش این کشور پاسخگو باشد و خود در مورد حمله بالگردهای نظامی افغانستان به تجمع غیر نظلامیان تحقیق می کرد نه سازمان ملل .

ویس ناصری کارشناس مسایل سیاسی در افغانستان 

" از زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان فرهنگ و اخلاق جامعه دستخوش تغییر بسیار منفی شده است ،  حضور این نیروها  در یک کشور آهسته آهسته باعث از بین رفتن عزت، شرافت، حیثیت و عفت جامعه می شود که این مساله در حال حاضر به مرحله نگران  کننده ای در افغانستان رسیده است."

در هر حال ،مردم افغانستان انتظار دارند ارتش این کشور در عملیات خود با دقت بیشتر عمل کنند تا برای بیگانگان  مسجل نشود که دولت و نظامیان افغانستان  برای جان مردم این کشور  ارزش قایل نیستند تا فرصت را برای قتل عام هر چه بیشتر مردم افغانستان از سوی اشغالگران فراهم کند.

کامنت