• تصاویر عکاس رادیو دری از حضور گسترده و پرشور مهاجرین افغانستانی در راهپیمایی روز جهانی قدس در مشهد

مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد با شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور شکوهمند خود را به نمایش گذاشتند.

مهاجرین افغانستانی ساعت 10 صبح در مقابل حسینیه هراتی ها فلکه برق تجمع و در ادامه همراه با مردم مشهد به سمت حرم رضوی راهپیمایی کردند.

 

19 جوزا 1397, 14:58 کابل
کامنت