21 جوزا 1397, 14:38 کابل

افزایش حضور نیروهای خارجی از کشورهای مختلف در افغانستان اوضاع را در این کشور پیچیده تر می کند

عضو پارلمان افغانستان تاکید کرد: افزایش حضور نیروهای خارجی از کشورهای مختلف در افغانستان اوضاع را در این کشور پیچیده تر می کند.

صالح محمد سلجوقی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به تمایل امارات متحده عربی برای اعزام نیروی نظامی به افغانستان اظهار داشت: کشورهای دیگری هم اعلام کرده اند که نیروهای خود را در این کشور افزایش می دهند اما این اقدامات کمکی به امنیت افغانستان نمی کند.

وی افزود: کشورهای مختلف به انحاء مختلف در افغانستان درگیر هستند، چه آن هایی که از گروه های هراس افکن حمایت می کنند و چه آن هایی که در چارچوب مبارزه با این گروه ها در این کشور حضور پیدا کرده اند اما کشورهایی که می خواهند به افغانستان کمک کنند باید به گونه ای عمل کنند که مورد نیاز این کشور است نه صرفاً اعزام نیروی نظامی.

به گفته این عضو پارلمان افغانستان کشورهای خارجی در صورتی که با هدف مبارزه با هراس افکنی در افغانستان حضور پیدا می کنند، بهتر است به منابع تامین مالی این گروه ها که بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند توجه داشته باشند، منابع مالی آن ها را بخشکانند، حساب های بانکی آنان را مسدود کنند و از دعوت و سفرهای آنان به کشورهای مختلف مانند قطر، امارات و امثال آن جلوگیری کنند.

سلجوقی عنوان کرد: حضور سربازان اماراتی وضعیت را در افغانستان بغرنج تر می کند و هر قدر که سربازان کشورهای خارجی در افغانستان بیشتر شوند وضعیت پیچیده تر می شود.

این نماینده پارلمان افغانستان گفت: ما نگران این هستیم که همین کشورها روزی به بهانه حضور خود در افغانستان ادعای مالکیت بر رهبری و چگونگی مدیریت دولت را بکنند، در حالی که به هیچ عنوان حضور نظامی کشورهای خارجی در افغانستان بر کمک های سیاسی و اقتصادی ارجحیت ندارد.

وی اظهار کرد: امارات متحده عربی اگر می خواهد به افغانستان کمک کند، می تواند در عرصه اقتصادی و آموزش نیروهای نظامی همکاری کند اما حضور نظامی امارات در افغانستان سبب تحریک گروه هایی می شود که می توانند زمینه ادامه درگیری ها را در افغانستان فراهم کنند.

این کارشناس سیاسی همچنان با اشاره به اعلام برخی کشورهای دیگر مبنی بر افزایش نیروهایشان در افغانستان گفت: در گذشته بیش از 130 هزار نیروی خارجی در افغانستان حضور داشتند اما جنگ به شدت ادامه پیدا کرد، با کاهش آن ها هم جنگ ادامه پیدا کرد و امروز که باز در حال افزایش هستند، جنگ ادامه دارد.

سلجوقی گفت: این به آن دلیل است که مساله افغانستان مناقشه نظامی نیست و تقابل قدرت های مختلف بر سر تصرف یک جغرافیا هم نیست بلکه جریان خطرناکی به نام هراس افکنی و تروریزم مسلح به یک سلاح ایدئولوژیک وارد عرصه شده که می خواهد جهان بینی اسلامی را مخدوش کند.

وی اضافه کرد: بنابراین ما به حضور نظامی خارجی ها در افغانستان نیاز نداریم بلکه به حمایت های منطقی و موثر آن ها که از سوی حکومت افغانستان پیشنهاد می شود نیاز داریم، کشورهای عربی و دیگر کشورها به جای اعزام نیرو، می توانند در خصوص برنامه صلح و حکومت داری خوب، کمک های موثری به افغانستان بکنند.

 

تگ

کامنت