23 جوزا 1397, 11:37 کابل
  • موگرینی و تاکید بر ادامه تلاش ها برای حفظ برجام

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه جامعه جهانی از برجام حمایت کرده است و جایگزینی برای این توافق وجود ندارد، از ادامه تلاش ها برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک خبر داد.

فدریکا موگرینی با اشاره به اینکه حمایت جامعه جهانی از برجام را همه روزه در مراوداتش با دیپلمات‌های دنیا شاهد است، تصریح کرد:موضع اتحادیه اروپا در خصوص برجام تغییر نکرده است و این اتحادیه به اجرای موثر و کامل این توافق پایبند است.

البته از زمان خروج آمریکا از برجام در8 مه ، مقامات اروپایی این تصمیم دونالد ترامپ ، رییس جمهوری امریکا را در راستای سیاست های یکجانبه گرایانه و برخلاف قوانین و عرف بین المللی دانسته و بر حفظ برجام تاکید کرده اند. اما با تشدید یکجانبه گرایی امریکا از جمله با افزایش تعرفه های فولاد و آلومینیوم که منافع اقتصادی اروپاییان را تهدید می کند ، حفظ برجام به عنوان سندی بین المللی وحاصل دیپلماسی و مذاکره از سوی اروپاییان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این زمینه تصریح کرد: توافق هسته ای با ایران نتیجه 12 سال دیپلماسی است و به همه جامعه بین المللی تعلق دارد. تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از برجام، حمله به اعتبار کل جامعه بین‌المللی، نظام چندجانبه‌ گرایی و سازمان ملل بود.

اجرای سیاست های یکجانبه گرایانه از سوی ترامپ و در نظر نگرفتن مواضع متحدان آمریکا از سوی وی سبب شده تا بسیاری از تحلیلگران نسبت به ادامه نقض توافقات بین المللی از سوی ترامپ و پایبند نبودن وی به توافقات بین المللی هشدار داده وموضوع  الزام حفظ و پایبندی به توافقات بین المللی را یاد آور شوند.

«رایان آلفورد» استاد حقوق دانشگاه لیکهد کانادا،در این زمینه گفت: قوانین بین المللی ، لغو یکجانبه ‏یک معاهده را به رسمیت نمی شناسد، خروج یک جانبه آمریکا از برجام، نقض قانون بین المللی است.

از نظر مقامات اروپا، توافق هسته ای ایران و حمایت مستمر از آن دستاورد عمده دیپلماسی بین المللی است که صلح آمیز بودن توانمندی های هسته ای ایران را تضمین می کند. چنانچه به اذعان آنان با گذشت سه سال، ایران به تعهدات خود پایبند بوده و این موضوع ۱۱ بار به تأیید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیده است. از این رو حفظ برجام در راستای تامین امنیت اروپا به شدت مورد تاکید مقامات اروپایی است. از سوی دیگر مقامات اروپا حفظ برجام را در راستای سیاست مستقل اروپا در برابر آمریکا ، ادامه سیاست چند جانبه گرایی همچنین بستری برای فعالیت های اقتصادی و تجاری با ایران می دانند.

اکنون باردیگر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر حفظ برجام تاکید کرده است و آن را سندی بدون جایگزین دانسته است، از این رو به نظر می رسد برای مقامات اروپایی نه فقط حفظ برجام به عنوان سندی بین المللی ، در راستای تامین امنیت و منافع اقتصادی اروپا اهمیت خاصی دارد، بلکه پایبندی به آن، تاییدی بر نتیجه بخش بودن سیاست چند جانبه گرایی و دیپلماسی بین المللی برای حل مشکلات است. بر همین اساس ، تلاش ها برای حفظ برجام همچنان ادامه دارد.

تگ

کامنت