09 سرطان 1397, 14:40 کابل
  • تصاویر خبرنگار رادیو دری از مراسم بزرگداشت شهید حجت السلام توکلی در مشهد

مراسم بزرگداشت شهید حجت السلام توکلی از علمای برجسته شیعه در هرات، با حضور گسترده علما و اساتید حوزه و دانشگاه از ایران و افغانستان در حسینیه هراتی شهر مشهد برگزار شد.

کامنت